Příklady fotografií
Digitální zrcadlovky
Digitální kompaktní fotoaparáty

Speciální fotografie
Speciální příklady fotografií, které jsou specifické použitím speciální fotografické techniky nebo k určitým účelům, které nepatří mezi obvyklá fotografická témata.
Chyby ve fotografiích
Nejčastější technické chyby na které se ptáte.
Fotografie jsou zmenšené, tak aby nebyly příliš velké na stahování a aby byly chyby patrné, nejedná se tedy o originály z fotoaparátu.
Některé detaily z původních snímků jsou ukázány v originálním rozměru.
On line fotografie
Testy Nikon D2H a přenosu fotografií na Internet
Zde se můžete přímo seznámit s testem přenosu fotografií přímo na internet.